Archive | May 26, 2020

Thương một người – Loving You

Thương một người Trịnh Công Sơn Thương ai về ngõ tốiSương rơi ướt đôi môiThương ai buồn kiếp đờiLạnh lùng ánh sao rơi. Thương ai về ngõ tốiBao nhiêu lá rơi rơiThương ai cười không nóiNgập ngừng lá hôn vai. Thương nụ cườiVà mái tóc buông lơiMùa thu úa trên môiTừng đêm qua ngõ tốiBàn […]

Thương một người – Loving You

Thương một người Trịnh Công Sơn Thương ai về ngõ tốiSương rơi ướt đôi môiThương ai buồn kiếp đờiLạnh lùng ánh sao rơi. Thương ai về ngõ tốiBao nhiêu lá rơi rơiThương ai cười không nóiNgập ngừng lá hôn vai. Thương nụ cườiVà mái tóc buông lơiMùa thu úa trên môiTừng đêm qua ngõ tốiBàn […]