Tiếng thu – The Harmony of Autumn

Tiếng thu

Em không nghe mùa Thu
Dưới trăng mờ thổn thức
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ…

Em không nghe rừng Thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô…

(English Version)

The Harmony of Autumn

You don’t hear the autumn.
Beneath the sobbing fuzzy moon.
You don’t get excited about
The image of the warrior
Into the soul and heart of the warrior’s wife.

You don’t hear the autumn forest.
The sound of autumn leaves drizzling.
A golden deer bewilders
How it jumps onto the dry yellow leaves.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tiếng thu” Of Musician Phạm Duy. The Poem Of Lưu Trọng Lư.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: