Archive | January 26, 2022

Chủ nhật buồn – Gloomy Sunday

Chủ nhật buồn Chủ nhật buồn đi lê thêcầm một vòng hoa đê mêbước chân về với gian nhàvới trái tim còn nặng nềxót xa gì?oán thương gì?’ Đã biết nuôi hương chia lytrót say mêĐã yêu thì dẫu vô duyên còn nặng thềngồi một mình nghe hơi mưamặc lệ tràn câu thiên thugió hiên […]

Chiều – The Afternoon

Chiều Trên đường về nhớ đầyChiều chậm đưa chân ngàyTiếng buồn vang trong mâyTiếng buồn vang trong mây. Chim rừng quên cất cánhGió say tình ngây ngâyCó phải sầu vạn cổ,Chất trong hồn chiều nayChất trong hồn chiều nay. Tôi là người lữ kháchMàu chiều khó làm khuâyNgỡ lòng mình là rừngNgỡ lòng mình là […]