Ngày tân hôn – The Wedding Day

Ngày tân hôn

Em bên mình anh, lặng im dưới ban thờ
Và quanh chúng ta là vui sướng chan hoà.
Tình duyên nhỏ bé thành đôi ước mơ già
Bao nhiêu tóc tơ, giờ đây đã kết se.

Ta bên mình nhau, rồi đi suối con đường
Đưa ta suốt đời về nơi xứ Thiên Đường
Về nơi tổ ấm nhờ ơn Đức cao vời, Ơn Mẹ Mari-a.

Người yêu ơi ! Ơi người ! Người yêu dấu ơi !
Cùng bên nhau suốt đời, cùng chia sớt nỗi vui
Hay nỗi sầu, cùng cho nhau biết bao là yêu,
Ví dầu đời qua mau, với mái đầu, rồi đây sẽ trắng phau.

Ôi vai kề vai, và tay nắm tay rồi,
Đời thôi vắng tanh, lẻ loi kết đôi rồi !
Từ nay nồng ấm, đời thôi hết u hoài.
Ave Mari-a
Ôi tình chăn gối bao la
Sẽ mang về mãi tận cõi già.

(English Version)

The Wedding Day

I stand quietly by your side beneath the altar.
And everything about us is joy and harmony.
Our little one becomes a dreamy old couple.
And we pledge to get married now.

We will be together, then we will walk the same path.
It takes us into heaven during our existence.
We return home through great grace.
The graciousness of Mother Mary.

Oh! Honey! My beloved! Oh, My darling!
Let us be together for all eternity and share joy,
Or sadness and giving one another so much love.
No matter how fast life goes, our hair will become white.

Oh! We stand shoulder to shoulder and hand in hand,
Life is no longer emptiness and solitude.
From now on life is no longer sad.
Ave Maria
Oh! Great love!
It will follow us until old age.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Ngày Tân hôn” Of Musician Phạm Duy.
(Foreign Music)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: