Archive | January 7, 2022

Nếu một mai em sẽ qua đời – If One Day You Die

Nếu một mai em sẽ qua đờI Nếu một mai em sẽ qua đờIHoa phủ đầy ngườiXe nhịp đằm khơi xa xôiNếu một mai em đốt pháo vui hát theo ngườiHương cưới chia phôi, cười mặn tình đời. Nếu một đêm em bước qua thềmMang nặng hồn mềmEm trở mình trên nhân duyênNếu nửa đêm […]

Trở về mái nhà xưa – Return To The Old Roof

Trở về mái nhà xưa Về đây khi mái tóc còn xanh xanh.Về đây với mầu gió ngày lang thangVề đây xác hiu hắt lạnh lùng.Ôi lãng du quay về điêu tàn. Đâu tiếng đàn ngoài hiên mưa ?Và đâu bướm tơ, vui cùng mùa ?Một mùa Xuân mới, mắt êm nắng hào hoa. Về […]