Giới thiệu sách “Thư tình gửi một người “ Bản dịch tiếng Anh “Love Letters”

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Người dịch: Đặng Hoàng Lan

Người tình Ngô Vũ Dao Ánh có ảnh hưởng mạnh mẽ và lâu bền trong cảm hứng sáng tạo âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Qua những trang thư, người đọc không chỉ cảm nhận được tình yêu của Trịnh Công Sơn dành cho người con gái xứ Huế nồng nàn trong từng nét mực mà còn được thâm nhập sâu vào thế giới nội cảm phong phú của cố nhạc sĩ – những băn khoăn về kiếp sống, cùng những chuyển hoá trong nhận thức của ông. Có thể nói, đọc “Thư tình gửi một người’’, độc giả sẽ có cơ hội được trải nghiệm hai điều sau: thưởng thức một áng văn chương ấn tượng, và thấu hiểu sâu sắc nguồn cảm hứng mạnh mẽ tác động đến quá trình Trịnh Công Sơn thai nghén và cho ra đời những khúc ca để đời – chính là tình yêu.

Quyển sách mà độc giả đang cầm trên tay đây chính là bản chuyển ngữ tiếng Anh của 106 bức thư tình gửi Dao Ánh, “Thư tình gửi một người”. Tôi mong muốn mang những giá trị nghệ thuật quý báu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến với nhiều người hơn trên thế giới. Với những tác phẩm của mình, Trịnh Công Sơn sẽ sống mãi trong lòng chúng ta, bây giờ và mãi mãi.

PREFACE

The lover Ngô Vũ Dao Ánh had a strong and lasting influence on the musical inspiration of the musician Trịnh Công Sơn. Through the pages of the letter, readers cannot only feel Trịnh Công Sơn’s love for the Huế girl passionately in every line, but also fathom profoundly into the rich inner realm of the musician: the concerns of life, and the alteration in his perception. It can be aforesaid that, when we read the book “Love Letters “, readers will have the opportunity to experience the following two things: savor an impressive piece of literature, and deeply understand the strong inspiration that influenced the process of Trịnh Công Sơn’s conception and composition of the songs of a lifetime – That’s love.

The book that readers are holding in your hands is the English translation of 106 love letters to Dao Ánh “Love Letters”. I wish to bring the valuable artistic values of musician Trịnh Công Sơn to more people all over the world. With his works, Trịnh Công Sơn will live in our hearts, now and forever.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: