Archive | December 8, 2021

Tình – Love

Tình Tình là một truyện muôn màuTình là mình thành vui thật mauTình là một bài thơ sầuTình là mình thành nhớ thương nhau Tình đẹp tựa mùa thu vàngTình mình nhiều mộng ước mênh mangTình là một chuyện huy hoàngTình là mình thành nhớ hoang mang Yêu nhau khi xuân tươi thắmYêu nhau trong […]