Tình – Love

Tình

Tình là một truyện muôn màu
Tình là mình thành vui thật mau
Tình là một bài thơ sầu
Tình là mình thành nhớ thương nhau

Tình đẹp tựa mùa thu vàng
Tình mình nhiều mộng ước mênh mang
Tình là một chuyện huy hoàng
Tình là mình thành nhớ hoang mang

Yêu nhau khi xuân tươi thắm
Yêu nhau trong tiếng ca tiếng đàn
Yêu nhau trong muôn tia nắng
Yêu nhau trong ánh trăng mơ màng

Yêu nhau khi sương thu rơi
Yêu nhau khi hoa lá xanh tươi
Yêu nhau khi mưa đông rơi
Yêu nhau Yêu nhau mãi suốt đời

Ú . . . ù u
Ú . . . ú ù u
Ú . . . ù u
U . . . ú u ù

Tình là một chuyện âu sầu
Tình là mình nhiều nỗi thương đau
Tình là một chuyện chia lìa
Tình là mình thổn thức đêm khuya

Tình đẹp tựa mùa thu vàng
Tình là mình lệ ướt rơi tuôn
Tình là một chuyện đau lòng
Tình là mình mỏi mắt chờ mong

Yêu nhau chi cho thương nhớ
Yêu nhau chi khiến đôi mắt mờ
Yêu nhau sao không đi tới
Yêu nhau sao đã quên nhau rồi

Yêu nhau chi cho tan mơ
Yêu nhau chi cho mắt hoen mờ
Yêu nhau chi cho thương đau
Yêu nhau chi cho mãi âu sầu

Ú . . . ù u
Ú . . . ú ù u
Ú . . . ù u
U . . . ú u ù

Đành rằng tình là âu sầu
Đành rằng tình là nhớ là đau
Đành rằng tình là chia lìa
Đành rằng tình là khóc dêm khuya

Đành rằng tình là ..đau buồn
Đành rằng lệ mình ướt rơi tuôn
Đành rằng tình là ..đau lòng
Đành rằng tình là mãi chờ mong

Nhưng sao ta mơ yêu mãi
Nhưng sao ta vẫn thương nhớ hoài
Mơ yêu đương trong tia nắng
Say sưa trong ánh trăng mơ màng

Bâng khuâng khi sương thu rơi
Cô đơn khi hoa lá tơi bời
Lang thang khi mưa rơi rơi
Mơ yêu đương mơ mãi suốt đời…..

Ú . . . ù u
Ú . . . ú ù u
Ú . . . ù u
U . . . ú u ù

(English Version)

Love

Love is a colorful history.
Love makes us happy swiftly.
Love is a sorrowful poem.
Love makes us miss each other.

Love is as beautiful as the golden autumn.
Love has tremendous dreams.
Love is a splendid story.
Love makes us miss each other bewilderedly.

Love one another when spring stays calm.
Love each other with the profoundness of music.
Love each other in the rays of the sun.
Love each other in the vague moonlight.

Love each other when the autumn dew comes down.
Love each other when the flowers grow verdant.
Love each other when the winter shower arrives.
Love each other! Love each other endlessly.

Ú . . . ù u
Ú . . . ú ù u
Ú . . . ù u
U . . . ú u ù

Love is a sad story.
Love causes all kinds of pain.
Love is a parting story.
Love is a sob in the middle of the night.

Love is as beautiful as the golden autumn.
Love runs out of tears.
Love is a heart agonizing story.
Love is tired of waiting.

Loving each other fills us with so much nostalgia.
Love makes the eyes blurry.
Love each other, why don’t we move on?
Love each other, why do we forget each other?

Love takes away our dreams.
Love makes our eyes blind.
Love makes us suffer.
Love makes us miserable all our lives.

Ú . . . ù u
Ú . . . ú ù u
Ú . . . ù u
U . . . ú u ù

Knowing that love is sadness.
Knowing that love is nostalgic and painful.
Knowing that love is separation.
Knowing that love is weeping late at night.

Knowing that love is suffering.
Knowing that love causes tears to fall.
Knowing that love shatters our hearts.
Knowing that love is invariably an expectation.

But why do we continue to daydream about love?
But why have we always missed each other?
Dreaming about love in the sun.
Enchanting in the dreamy moonlight.

Bewildering when the autumn dew comes down.
Feeling lonely when the flowers wilt.
Wandering when the rain comes.
Dream of love and dream forever.

Ú . . . ù u
Ú . . . ú ù u
Ú . . . ù u
U . . . ú u ù

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tình” Of Musician Văn Phụng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: