Tình hoài hương – Nostalgia

Tình hoài hương

Quê hương tôi, có con sông Đào xinh xắn.
Nước tuôn trên đồng vuông vắn
Lúa thơm cho đủ hai mùa
Dân trong làng trời về khuya vẳng tiếng lúa đê mê.
Quê hương tôi có con đê dài ngây ngất
Lúc tan chợ chiều xa tắp
Bóng nâu trên đường bước dồn
Lửa bếp nồng, vòm tre non, làn khói ấm hương thôn!
Ai về, về có nhớ, nhớ cô mình chăng?
Tôi về, về tôi nhớ hàm răng cô
mình cười
Ai về mua lấy miệng cười
Để riêng tôi mua lại mảnh đời, thơ ngây thơ ơ ớ ơ ơ ờ!

Quê hương ơi! Bóng đa ôm đàn em bé
Nắng trưa im lìm trong lá
Những con trâu lành trên đồi
Nằm mộng gì? Chờ nghe tôi thổi khúc sáo chơi vơi.
Quê hương ơi! Tóc sương mẹ già yêu dấu
Tiếng ru nỗi niềm thơ ấu
Cánh tay êm tựa mái đầu
Ôi bóng hình từ bao lâu còn ghi mãi sắc mầu!

Tình hoài hương!
Khói lam vương tâm hồn chìm xuống
Chiều xoay hướng!
Sống vui trong mối tình muôn đường.
Tình ngàn phương!
Biết yêu nhau như lòng đại dương
Người phiêu lãng!
Nước mắt có về miền quê lai láng
Xa quê hương! Yêu quê hương … quê hương ấy!

(English Version)

Nostalgia

My homeland has the beautiful River Dao.
Water runs down the square fields,
Sweet rice is all you need for two seasons.
The inhabitants of the village are enthralled by the sound of rice at night.
My country has an ecstatic long dike.
As the afternoon market comes to an end,
The brown shadows hasten home,
To the kitchen fire and young bamboo with warm clouds of smoke at the village.
When you come home, remember that girl from the village?
Every time I come home, I remember her smiling teeth.
When you come home, you buy her a smiley mouth?
Let me buy a piece of an innocent life for myself.
Hmmmm… hmmmm…hmmmm…hmmmm…

Oh, my homeland! The shade from the banian tree embraces the children.
The afternoon sunshine remains quiet in the leaves.
The tame buffaloes rest on the hill.
What are they dreaming about? They wait to hear my lonely flute.
Oh, my homeland! The gray hair of my beloved mother!
The lullaby of my mother wakes up my childhood life.
Her gentle arms, let me lay my head.
Oh! Her image remains her beauty for such a long time.

Nostalgia!
When the blue smoke wreaths rise, our souls descend.
The afternoon is about to begin!
Let’s live happily in love for a lifetime.
Our great love!
We love each other the way the ocean does.
Wanderer!
My tears are pouring deep into my country.
Away from my country! Love my country… This country of mine.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tình hoài hương” Of Musician Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: