Archive | October 1, 2021

Gọi em là đóa hoa sầu – Calling You A Melancholy Flower

Gọi em là đóa hoa sầu Ngày xưa áo nhuộm hoàng hônÁo nhuộm hoàng hôn,Áo nhuộm hoàng hônBóng ai cắp rổ, cắp rổ lên cồnLên cồn hái dâu (ư…) vàng Tiếng nàng hát vọng đôi câuHát vọng đôi câu, hát vọng đôi câuDừng tay viết mướn, ối a lòng sầuLòng sầu vẩn vơ, vẩn vơ […]

Giết người trong mộng – Killing Dream Lover

Giết người trong mộng Làm sao giết được người trong mộngĐể trả thù duyên kiếp phũ phàngGiết người đi! Giết người đi!Giết người trong mộng đã bội thềGiết người đi! Giết người đi!Giết người quên tình nghĩa phu thê Giết người đi! Giết người đi!Giết người trong mộng đã đi vềGiết người đi! Giết người […]