Tình khúc cho em – Love Song For You

Tình khúc cho em

Như hoa đem tin ngày buồn
Như chim đau quên mùa xuân
Còn trong hôn mê buồn tênh
Lê mãi những bước ê chề
Xin cho thương em thật lòng
Xin cho thương em thật lòng
Còn có khi lòng thôi giá băng

Cho em môi hôn vội vàng
Cho em quen ân tình sâu
Dù em không mong dài lâu
Xin cất lấy ước mơ đầu
Cho tôi yêu em nồng nàn
Cho tôi yêu em nồng nàn
Dù tháng năm buồn vui bàng hoàng

Vì đâu mê say phồn hoa
Như áo gấm sáng lóng lánh
Ôm rách nát không tâm linh
Ôm tiếng hát không hơi rung nghèo nàn
Còn yêu chi hoa ngày xanh
Héo hon vì mong manh
Bỏ quên lại người sau ngỡ ngàng

Thương em khi yêu lần đầu
Thương em lo âu tình sau
Dù gương xưa không được lau
Soi lấy bóng mối duyên sầu
Cho tôi yêu em nồng nàn
Cho tôi yêu em nồng nàn
Dù biết yêu tình yêu muộn màng

(English Version)

Love Song For You

Like a flower carrying news about a sad day.
Like a sick bird who doesn’t remember the spring.
For the sake of coma,
I drag my feet with bitterness.
Please give me true love.
Please give me true love.
It’s not too late for my heart to stop freezing.

Give me a hasty kiss.
Let me get used to loving in-depth.
Although I’m not expecting it for long,
Please take off the first dream I ever had.
Please let me love you passionately.
Please let me love you passionately.
No matter how sad and happy the years are.

Why are you fascinated with the bright lights?
Like some kind of brocade gown.
Embracing tatters without spirituality.
Embracing a chanting voice without a slight vibration.
Why are you always so fond of flowers in the spring?
Languish for the fragility,
Leaving people behind surprisingly.

Love you when you first fall in love.
I love you when you fear the next love.
Even if the old mirror is uncleaned.
Ponder upon the shadow of sad love.
Please let me love you passionately
Please let me love you passionately
Even though I know that I love a late lover.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tình khúc cho em” Of Musician Lê Uyên Phương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: