Tình cầm – Imprisoned Love

Tình cầm

Nếu anh còn trẻ như năm cũ
Quyết đón em về sống với anh
Những khi chiều vàng phơ phất đến
Anh đàn em hát níu xuân xanh

Có mây bàng bạc gây thương nhớ
Có ánh trăng vàng soi giấc mơ
Có anh ngồi lại so phím cũ
Mong chờ em hát khúc Xuân xưa.

Nhưng thuyền em buộc trên sông Hận
Anh chẳng quay về với trúc tơ
Ngày tháng tỳ bà vương ánh nguyệt
Mộng héo bên song vẫn đợi chờ.

Nếu có ngày nào em quay gót
Lui về thăm lại bến Thu xa
Thì đôi mái tóc không còn xanh nữa
Mây bạc trăng vàng vẫn thướt tha…

(English Version)

Imprisoned Love

If I was as young as I once was.
I would take you home with me.
When that golden afternoon comes gently,
I play harmony for you to sing to regain the youth.

There are silvery clouds full of nostalgia.
There is a golden moon, which illuminates dreams.
I sit back and tune the old keyboard,
And wait until you sing the age-old spring song.

However, your boat is tied on the River of Resentment,
I’m no longer back to singing.
The days of enchantment pass with the moonlight.
Even if the dream vanishes by the window, I am still waiting.

In case you ever come back.
And visit once more the old autumn pier,
Our hair will no longer be green.
The silvery clouds and the gold moon are still charming.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tình cầm” Of Musician Phạm Duy. The Poem Of Hoàng Cầm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: