Archive | Music RSS for this section

You Came Into My Life Người đi qua đời tôi

Người đi qua đời tôi   Người đi qua đời tôi trong những chiều đông sầu. Mưa mù lên mấy vai, gió mù lên mấy trời. Người đi qua đời tôi, hồn lưng miền rét mướt. Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên. Bàn tay mềm khói sương, tiếng hát nào hơ […]

Needed ~ Cần Thiết

               Cần Thiết   Không có anh lấy ai đưa em đi học về. Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học. Ai lau mắt cho em ngồi khóc. Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa. Những lúc em cười trong đêm khuya. Lấy ai nhìn […]

Falling In Lovesickness – Bao Giờ Biết Tương Tư

Bao Giờ Biết Tương Tư Ngày nào cho tôi biết, Biết yêu em rồi tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, Biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa… Ôi, biết đem tin này, Vắng như lòng giấy, tình yêu lấp đầy. Rồi biết quên câu cười, Biết cho đôi dòng lệ […]

What Makes You Beautiful

  You’re insecure Don’t know what for You’re turning heads when you walk through the door Don’t need make-up To cover up Being the way that you are is enough Ev eryone else in the room can see it Everyone else but you Baby you light up my world like nobody else The way that […]