Archive | Artist RSS for this section

Tôi ơi đừng tuyệt vọng – Don’t Despair

Giới thiệu sách “Tôi ơi đừng tuyệt vọng – Don’t Despair” là quyển sách tổng hợp 111 bài hát của cố Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn được dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh. Quyển sách hoàn thành sau 3 năm tìm kiếm, tra cứu, dịch thuật và được nhà xuất bản Hội Nhà Văn […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 530-565)

Truyện Kiều (Câu 530-565) Nguyễn Du 530.Gia đồng vào gởi thư nhà mới sang.Đem tin thúc phụ từ đường,Bơ vơ lữ thấn tha hương đề huề.Liêu dương cách trở sơn khê,Xuân đường kíp gọi sinh về hộ tang. 535.Mảng tin xiết nỗi kinh hoàng,Băng mình lẻn trước đài trang tự tình.Gót đầu mọi nỗi đinh […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 495-530)

Truyện Kiều (Câu 495-530) Nguyễn Du 495.Lời vàng âm lĩnh ý cao,Họa dần dần bớt chút nào được không.Hoa hương càng tỏ thức hồng,Đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu.Sóng tình dường đã xiêu xiêu, 500.Xem trong âu yếm có chiều lả lơi.Thưa rằng: đừng lấy làm chơi,Rẽ cho thưa hết một lời đã […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 460-495)

Truyện Kiều (Câu 460-495) Nguyễn Du 460.Một lời cũng đã tiếng rằng tương tri.Đừng điều nguyệt nọ hoa kia.Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai.Rằng: Nghe nổi tiếng cầm đài,Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ. 465.Thưa rằng: Tiện kỹ sá chi,Đã lòng dạy đến dạy thì phải vâng.Hiên sau treo sẵn cầm […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 425-460)

Truyện Kiều (Câu 425- 460) Nguyễn Du 425.Ngày vui ngắn chẳng đầy gang,Trông ra ác đã ngậm gương non đoài.Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai,Giã chàng nàng mới kíp dời song sa.đến nhà vừa thấy tin nhà, 430.Hai thân còn dở tiệc hoa chưa về.Cửa ngoài vội rủ rèm the,Xăm xăm băng lối vườn khuya […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 390-425)

Truyện Kiều (Câu 390-425) Nguyễn Du 390.Cuối tường dường có nẻo thông mới rào.Xắn tay mở khóa động đào,Rẽ mây trông tỏ lối vào Thiên-thai.Mặt nhìn mặt càng thêm tươi,Bên lời vạn phúc bên lời hàn huyên. 395.Sánh vai về chốn thư hiên,Góp lời phong nguyệt nặng nguyền non sông.Trên yên, bút giá thi đồng,Đạm […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 390-425)

Truyện Kiều (Câu 390-425) Nguyễn Du 390.Cuối tường dường có nẻo thông mới rào.Xắn tay mở khóa động đào,Rẽ mây trông tỏ lối vào Thiên-thai.Mặt nhìn mặt càng thêm tươi,Bên lời vạn phúc bên lời hàn huyên. 395.Sánh vai về chốn thư hiên,Góp lời phong nguyệt nặng nguyền non sông.Trên yên, bút giá thi đồng,Đạm […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 355-390)

Truyện Kiều (Câu 355-390) Nguyễn Du 355.Rằng: “Trăm năm cũng từ đây,Của tin gọi một chút này làm ghi.”Sẵn tay khăn gấm, quạt quỳ,Với cành thoa ấy tức thì đổi trao.Một lời vừa gắn tất giao, 360.Mái sau dường có xôn xao tiếng người.Vội vàng lá rụng hoa rơi,Chàng về viện sách nàng dời lầu […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 320-355)

Truyện Kiều (Câu 320-355) Nguyễn Du 320.Phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nhe?Sượng sùng giữ ý rụt rè,Kẻ nhìn rõ mặt người e cúi đầu.Rằng: “Từ ngẫu nhĩ gặp nhauThầm trông trộm nghĩ bấy lâu đã chồn. 325.Xương mai tính đã gầy mòn,Lần lừa ai biết hãy còn hôm nay!Tháng tròn như gởi cung […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 285-320)

Truyện Kiều (Câu 285-320) Nguyễn Du 285.Tấc gang đồng tỏa nguyên phong,Tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào ra.Nhẫn từ quán khách lân la,Tuần trăng thấm thoắt nay đà thêm hai.Cách tường phải buổi êm trời, 290.Dưới đào dường có bóng người thướt tha.Buông cầm xốc áo vội ra,Hương còn thơm nức, người đà vắng […]