Archive | Artist RSS for this section

20.000 Leagues under the sea (Chapter 15)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER XV A WALK ON THE BOTTOM OF THE SEA This cell was, to speak correctly, the arsenal and wardrobe of the Nautilus. A dozen diving apparatuses hung from the partition waiting our use. Ned Land, on seeing them, showed evident repugnance to dress himself in one. “But, […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 15)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 15 DẠO CHƠI DƯỚI ĐÁY BIỂN Căn phòng vừa là kho vũ khí, vừa là kho quần áo của tàu Nau-ti-lúx. Trên tường treo khoảng mười bộ đồ lặn. Nhìn thấy đồ lặn, Nét Len tỏ ý không muốn mặc. Tôi nói:-ông Nét, ông nghe tôi, […]

Hát Cho Một Người Nằm Xuống – Song For The Dead

Hát Cho Một Người Nằm Xuống Trịnh Công Sơn. Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây Đã vui chơi trong cuộc đời nầy Đã bay cao trong vòm trời đầy Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời Ru anh ngủ vùi, […]

20.000 Leagues under the sea (Chapter 14)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER XIV A NOTE OF INVITATION The next day was the 9th of November. I awoke after a long sleep of twelve hours. Conseil came, according to custom, to know “how I passed the night,” and to offer his services. He had left his friend the Canadian sleeping […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 14)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 14 GIẤY MỜI Hôm sau, mùng 9 tháng 11, tôi thức giấc sau khi ngủ mười hai tiếng đồng hồ liền. Theo lệ thường, Công-xây đến hỏi xem “Giáo sư ngủ có ngon giấc không” và có sai bảo gì không. Còn ông bạn Nét của […]

Để gió cuốn đi – Let the Wind Blow

Để gió cuốn đi Trịnh Công Sơn Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, Để làm chi em biết không ? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông. Ôi trái tim đang bay theo thời gian […]

20.000 Leagues under the sea (Chapter 13)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER XIII THE BLACK RIVER The portion of the terrestrial globe which is covered by water is estimated at upwards of eighty millions of acres. This fluid mass comprises two billions two hundred and fifty millions of cubic miles, forming a spherical body of a diameter of sixty […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 13)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 14 DÒNG \”SÔNG ĐEN\ Nước chiếm một diện tích hơn ba mươi tám triệu héc-ta trên mặt đất. Thể tích khối nước đó là hai tỷ hai trăm năm mươi triệu hải lý khối. Nếu hình dung khối nước đó là hình cầu thì đường kính […]

20.000 Leagues under the sea (Chapter 12)

20.000 Leagues under the sea Jules Verne CHAPTER XII SOME FIGURES A moment after we were seated on a divan in the saloon smoking. The Captain showed me a sketch that gave the plan, section, and elevation of the Nautilus. Then he began his description in these words: “Here, M. Aronnax, are the several dimensions […]

Hai vạn dặm dưới đáy biển (Chương 12)

Hai vạn dặm dưới đáy biển Jules Verne CHƯƠNG 12 VÀI CON SỐ Một lát sau, chúng tôi đã ngồi trên đi-văng phòng khách, miệng ngậm xì-gà. Thuyền trưởng trải ra trước mặt tôi những bản sơ đồ tàu Nau-ti-lúx cắt ngang và cắt dọc. ông ta nói:-Thưa ngài, đây là những bản vẽ con […]