Archive | Artist RSS for this section

Gone with the wind (Chapter 54)

Chapter 54 Safe in her room again, Scarlett fell on the bed, careless of her moire dress, bustle and roses. For a time she could only lie still and think of standing between Melanie and Ashley, greeting guests. What a horror! She would face Sherman’s army again rather than repeat that performance! After a time, […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 54)

Chương 54 Trở lại phòng riêng, yên trí không còn gì đe dọa, Xcarlett gieo mình xuống giường, chẳng buồn để ý đến chiếc áo dài đẹp có vân sóng với kiểu xếp nếp thành búi sau lưng cùng những bông hồng bằng nhung. Trong một lúc, nàng chỉ có thể nằm yên và nhớ […]

Gone with the wind (Chapter 53)

Chapter 53 It was Ashley’s birthday and Melanie was giving him a surprise reception that night. Everyone knew about the reception, except Ashley. Even Wade and little Beau knew and were sworn to secrecy that puffed them up with pride. Everyone in Atlanta who was nice had been invited and was coming. General Gordon and […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 53)

Chương 53 Đó là dịp sinh nhật của Ashley và để dành cho chàng một bất ngờ, tối hôm ấy, Melanie tổ chức một buổi chiêu đãi. Chuyện này, mọi người đều biết cả trừ Ashley. Ngay cả Uêđ và bé Biu cũng biết, chúng phổng mũi tự hào khi được người lớn bảo thề […]

Ru Tình – Lullaby of Love

Ru Tình Ru em đầu con gió Em hong tóc bên hồ Khi sen hồng mới nở Nụ đời ôi thơm quá Ru em tình khi nhớ Ru em tình lúc xa Ru cho bầy lá nhỏ Rụng đầy một mùa Thu Ru khi mùa mưa tới Ru em mãi yêu người Ru em hoài […]

Cát bụi – Sand And Dust

Cát bụi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi  Để một mai vươn hình hài lớn dậy  Ôi cát bụi tuyệt vời  Mặt trời soi một kiếp rong chơi    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi  Để một mai tôi về làm cát bụi  Ôi cát bụi mệt nhoài  Tiếng động nào gõ nhịp […]

Gone with the wind (Chapter 52)

Chapter 52 One rainy afternoon when Bonnie was barely past her first birthday, Wade moped about the sitting room, occasionally going to the window and flattening his nose on the dripping pane. He was a slender, weedy boy, small for his eight years, quiet almost to shyness, never speaking unless spoken to. He was bored […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 52)

Chương 52 Một buổi chiều mưa sau tuần lễ mừng Bonni đẩy tuổi không bao lâu, Uêđ thờ thẫn đi quanh phòng khách thỉnh thoảng lại ra cửa sổ, dĩ mũi vào ô kính ròng ròng nước mưa. Giờ đây, Uêđ là một chú bé mảnh dẻ, gày gò, hơi nhỏ so với tuổi lên […]

Gone with the wind (Chapter 51)

Chapter 51 When she was finally able to go out again, Scarlett had Lou lace her into stays as tightly as the strings would pull. Then she passed the tape measure about her waist. Twenty inches! She groaned aloud. That was what having babies did to your figure! Her waist was a large as Aunt […]

Cuốn theo chiều gió (Chương 51)

Chương 51 Cuối cùng, khi đã có thể ra khỏi nhà, Xcarlett sai Lu nịt coocxê cho mình thật chặt, đến hết mức dải coocxê có thể căng được. Rồi nàng lấy thước dây đo eo mình. Hơn năm mươi phân. Nàng rên lên. Sinh con đẻ cái làm hỏng ” co ” như thể […]