Lễ hộI – Fiesta

Lễ hộI

Và những chiếc ly đã cạn. Và cái chai đã vỡ
Và cái giường mở rộng
Và cánh cửa đã đóng
Và tất cả các vì sao bằng pha lê
của hạnh phúc và của vẻ đẹp
sáng ngời trong bụi bặm
của căn phòng quét dối
Và anh say như chết
và anh là ngọn lửa vui
và em say sinh động
khỏa thân hoàn toàn trong vòng tay anh.

Thân Trọng Sơn dịch từ tiếng Pháp bài thơ “Fiesta” của Jacques Prévert.

(English Version)

Fiesta

And the glasses were empty,
And the bottle was smashed.
And the bed was in disarray.
And the door was shut down.
And every the crystalline star,
Of happiness and beauty.
Were glimmering in the dust,
From the poorly swept room.
And I got drunk to death,
And I was blissfully on fire.
And you were blithely tipsy,
All naked in my arms.

Đặng Hoàng Lan translated from the poem “Fiesta” of Jacques Prévert

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: