Để trả lời một câu hỏI – To Answer A Question

Để trả lời một câu hỏI

Em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời mai mốt anh về
Không bằng chiến thắng trận Pleime
Hay Đức Cơ-Đồng Xoài-Bình Giả

Anh trở về hàng cây nghiêng ngã
Anh trở về hòm gỗ cài hoa
Anh trở về bằng chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng

Mai trở về chiều hoang trốn nắng
Poncho buồn liệm kín hồn anh
Mai trở về bờ tóc em xanh
Vội vã chít khăn sô vĩnh biệt

Mai anh về em sầu thê thiết
Kỷ vật đây viên đạn màu đồng
Cho em làm kỷ niệm sang sông
Đời con gái một lần dang dở

Mai anh về trên đôi nạng gỗ
Bại tướng về làm gã cụt chân
Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân
Bên người yêu tật nguyền chai đá

Thì thôi hãy nhìn nhau xa lạ
Em nhìn anh ánh mắt chưa quen
Anh nhìn em anh cố sẽ quên
Tình nghĩa cũ một lần trăn trối

(English Version)

To Answer A Question

You’re wondering when I will be back?
I answered that I would return soon.
There was no triumph in Pleime,
Or Duc Co, Dong Xoai, Binh Gia.

I’m back beneath the rows of leaning trees.
I went back into the coffin full of flowers.
I returned on a stretcher,
On the helicopter was painted white mourning.

I came back from an afternoon that was deserted from the sun.
The poncho buried my soul miserably.
Tomorrow I will come back, your blue hair
Hastily encased a mourning scarf to say goodbye.

Tomorrow I will come back, you will be very sad.
This souvenir, the bronze bullet,
I gave you remembering of your marriage.
The existence of a young woman was unfinished once.

Tomorrow I’m coming back with a couple of wooden crutches.
The defeated general returned as an amputee.
You fear walking down the street in the spring,
Besides your disabled lover.

Then look upon us as strangers.
You stare at me with unfamiliar eyes.
I look at you and I’ll try to get over it.
Our old love I said in my last will.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Để trả lời một câu hỏi “ Of Linh Phương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: