Tình tự – Confidence

Tình tự

Sáng hôm nay hồn em như tủ áo,
Ý trong veo là lượt xếp từng đôi.
Áo đẹp chưa anh! Hoa thắm thêu đời,
Áo mơ ước anh bận giùm chiếc nhé

Vàng rạng cùng xanh, hồng cười với tía,
Xin mời anh chọn hình sắc yêu đương.
Hồn em đây đủ muôn ánh nghê thường,
Anh hãy bận hồn em màu sáng chói.

Anh có biết hôm nay là ngày hội
Của lòng ta. Em trần thiết, trang hoàng.
Anh đã về; em nghe dưới chân vang
Hoa lá nở với chuông rền giọng thắm.

Thủa chờ đợi, ôi, thời gian rét lắm,
Đời tàn rơi cùng sao rụng cảnh canh thâu;
Và trăng lu xế nửa mái tình sầu,
Gió than thở biết mấy lời van vỉ?

Lòng em nhớ lòng anh từ vạn kỷ,
Gặp hôm nay nhưng hẹn đã ngàn xưa.
Yêu giữa đời mà hồn ở trong mơ,
Tình rộng quá, đời không biên giới nữa.

Đây cửa mộng lòng em, anh hãy mở.
Màu thanh thiên rời rợi, gió long lanh:
Hồn nhớ thương em dệt áo dâng anh

(English Version)

Confidence

This morning, my soul has become like a wardrobe.
My thoughts are arranged in clear, flowing pairs.
Do you think my clothes are beautiful?
With fresh flowers which embellish life?
With my dream clothes, please wear one.

The yellow sparkles with green; the pink smiles with purple.
Choose the color and shape of love.
There my soul is full of light,
Adorn my soul with vivid colors.

Do you realize that today is a festival?
From the hearts I arrange and decorate?
You have returned and I can hear from your feet,
The hustle of flowers blooming at the sound of bells.

Waiting time! Oh! The time is frozen.
Life ends with stars falling into darkness.
And the moon is gloomy in half the melancholy love.
Does the wind mourn with such sadness?

My heart has missed you for a thousand years.
We just meet today, but we have been dating for a while.
When we love in life, our soul continues to dream.
Love is so vast that life has no boundaries.

This is my heart’s dream door, so please open it.
With the blue sky and the sparkling wind.
With all my love, I weave clothes for you.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Tình tự” Of Huy Cận.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: