Archive | July 15, 2022

Đôi bờ – The Two Sides Of The Nation

Đôi bờ Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai?Sông xa từng lớp lớp mưa dàiMắt kia em có sầu cô quạnhKhi chớm thu về một sớm mai Rét mướt mùa sau chừng sắp ngựKinh thành em có nhớ ta chăng?Giăng giăng mưa bụi quanh phòng tuyếnHiu hắt chiều sông lạnh đất Tần Khói thuốc xanh […]

Tình tự – Confidence

Tình tự Sáng hôm nay hồn em như tủ áo,Ý trong veo là lượt xếp từng đôi.Áo đẹp chưa anh! Hoa thắm thêu đời,Áo mơ ước anh bận giùm chiếc nhé Vàng rạng cùng xanh, hồng cười với tía,Xin mời anh chọn hình sắc yêu đương.Hồn em đây đủ muôn ánh nghê thường,Anh hãy bận […]