Vừa đủ – Just Enough

Vừa đủ

Em vừa đủ để anh khao khát
Vừa đủ làm cho anh thật là anh
Trời chớm thu vừa đủ nét xanh
Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt.

Em vừa đủ để qua thời non nớt
Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh
Trong vững bền vừa đủ sự mong manh
Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ.

Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ
Em trang đài vừa đủ nét chân quê
Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia
Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy.

Em già dặn vừa đủ điều non bấy
Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền
Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên
Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn

Anh khao khát với trái tim lãng mạn
Mong suốt đời vừa đủ để yêu em…

(English Version)

Just Enough

You are just enough to make me feel like I do.
Just enough so I know who I am.
The early autumn sky is just clear enough.
The sour fruit is just kind of sweet enough.

You are just old enough to go through your youthful years.
You are just gentle enough to be envious.
In sustainability, there is just enough vulnerability.
In the warmth, there is just enough uncertainty.

Your femininity is just enough to inspire a poet,
You are just lovely enough to be naive.
You want to include enough to share.
You have just enough integrity to conceal the conspiracy.

You are just well-versed enough to pretend.
You are fresh enough to feel sorrow.
You are just cold enough to hypnotize.
You just hold back enough to become a rebel.

I always have that desire with a romantic heart,
With the expectation that my entire life is enough to love you…

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Vừa đủ” Of Trần Nhương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: