Tình thứ nhất – The First Love

Tình thứ nhất

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,
Anh cho em, kèm với một lá thư.
Em không lấy, và tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

Thư thì mỏng như suối đời mộng ảo;
Tình thì buồn như tất cả chia ly.
Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo;
Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi.

Lòng e thẹn cũng theo tờ vụng dại,
Tới bên em, chờ đợi mãi không về.
Em đã xé lòng non cùng giấy mới,

  • Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê.

Cũng may mắn, lòng anh còn trẻ quá.
Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa;
Vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã,
Anh lại còn yêu, bông lựu, bông trà.

Nhưng giây phút đầu say hoa bướm thắm,
Đã nghìn lần anh bắt được anh mơ
Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm,
Đôi tay yêu không được nắm bao giờ.

Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ,
Ai có ngờ lòng vỡ đã từ bao!
Mắt không ướt, nhưng bao hàng lệ rỏ
Len tỉ tê thầm trộm chảy quay vào.

Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch;
Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ.
Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch;
Sương nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ.

Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất,
Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi,
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em, nên anh đã mất rồi!

(English Version)

The First Love

I have nothing but my one first love.
I render it to you along with a letter.
If you fail to accept, my love is lost.
When love gives, I never get back.

The letter is thin like a dreamy life.
Love is sad as all farewells.
I keep the paper in my pocket for the rest of my life.
And fold it hundreds of times before sending it.

My heart feels ashamed of a clumsy piece of paper.
It comes to you, awaits eternally, and never returns.
You tore my young heart apart with a fresh sheet of paper.
The clouds filled the heavens which covered the mountains.

Fortunately, my heart remains too young.
The spring blood hasn’t bloomed yet.
The rainy garden still sounds of birds chirping.
I always love the camellia, flower pomegranate.

But from the very beginning, I was drunk on flowers and butterflies.
A thousand times I caught myself in a dream.
My frightened eyes have never dared look.
Your loving hands that I never had in my life.

I still think it’s some kind of childhood joke.
Who would have believed my heart had been broken a long time ago.
My eyes are not wet, but tears are pouring,
Then creep back secretly and quietly.

The first blossom has the scent of purity.
The early spring is clear and pure.
The new fragrance penetrates like a rock.
There is dew on the first nights of the year; the sky is also overcast.

The fresh sheet of paper has lost its rows of sadness.
The morning light has also been extinguished.
I have only one first love.
I gave it to you, which is why I lost it.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Tình thứ nhất “ Of Xuân Diệu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: