Ngập ngừng – Hesitation

Ngập ngừng

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần…
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu?Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Tôi sẽ trách – cố nhiên! – nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau… lơ lửng… với nghìn xưa…

(English Version)

Hesitation

You keep asking me out, but please don’t show up.
May my heart be sad; I wander through the yard.
As I looked at my hand, the cigarette went out gradually.
I whisper, “How do I miss you?”

You keep asking me out, but please don’t show up.
Oh! My dear! Does love mean nothing?
Does nostalgia happen for the first time?
The time of love is as delicate as the silky sun.
Flowers and butterflies are uncertain; grass and trees linger.
Looking forward tomorrow, the coming season will be happy.
Only tomorrow is going to be beautiful, only tomorrow!

You keep asking me out, but please don’t show up.
I will blame, of course, but I will do so lightly.
If you have gone, try to come back.
Love is not happy when a pledge is fulfilled.
Life is not beautiful unless it is unfinished.
The letter should not be filled out; a floating craft should not dock.
For thousands of years to come… hang in the old thousand years.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Ngập ngừng” Of Hồ Dzếnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: