Archive | July 8, 2022

Ngập ngừng – Hesitation

Ngập ngừng Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sânNgó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần…Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế? Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu?Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?Thuở ân ái […]

Thân thể – The Human Body

Thân thể Hỡi Thượng đế!Người nhìn xem, Người đã cho thân thể,Bình thịt xương để đựng chứa linh hồn Người đã cho những bàn tay hoa nở,Những cây chân, chồi mạnh búp tơ măng;Người thu góp gió mây trong miệng thở,Nơi mắt ngời, Người gửi ánh sao trăng; Mắt nâu sáng thắp đèn soi vũ […]