Trăng – The Moon

Trăng

Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá,
Ánh sáng tuôn đầy các lối đi.
Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ…
Im lìm, không dám nói năng chi.

Bâng khuâng chân tiếc giậm lên vàng,
Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang,
Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá,
Và làm sai lỡ nhịp trăng đang.

Dịu dàng đàn những ánh tơ xanh,
Cho gió du dương điệu múa cành;
Cho gió đượm buồn, thôi náo động
Linh hồn yểu điệu của đêm thanh.

Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ,
Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ.
Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá!
Hai người nhưng chẳng bớt bơ vơ

(English Version)

The Moon

That night, there was much moonlight in the garden,
The lights flooded the aisles.
My lover and I were moving slowly,
In silence and dared not say anything.

We were astounded to have our feet on a yellow light.
I fear the moon made it sound.
Bewilderedly, flowers were still concealed in the leaves,
And detracted from the rhythm of the moon.

The moon played blue music softly.
Let the wind sing the melodic dance of the twigs.
May the sad wind cease to make noise,
The gentle soul of tranquility.

We walked peacefully through poetry,
Lost in an endlessly peaceful place.
The moon is luminous; the moon is distant; the moon is wide.
Even with the two of us, we still feel lonely.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Trăng” Of Xuân Diệu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: