Thơ tình cuối mùa thu – A Poem In Late Autumn

Thơ tình cuối mùa thu

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay

Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại…

  • Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may

(English Version)

A Poem in Late Autumn

At the extremity of the sky, the white clouds fly.
The yellow leaves are excessively sparse.
Do leaves back to the forest?
Autumn is full of leaves.
Autumn goes to the great sea,
Keeps up with the vast flow
Autumn is packed with chrysanthemums.
Only I and you are left.

All that remains is you and me,
Belongs to the ancient autumn.
Suddenly, a gentle breeze,
Make our excitement flare-up.
The familiar pathway becomes unknown.
The grass moves the clouds.
The dew drenches the cheeks at night.
Cold air passes through my hand.

Our love is like an array of trees.
It has gone through a number of stormy seasons.
Love for us is like a river.
It becomes calm after days of the flood.

Time feels like the wind.
The season goes by the days.
Age always goes along with the season.
Only I and you are left.

Only I and you are left,
Let us remain together with love.
– There are a lot of new lovers out there,
Passing by on the breeze.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Thơ tình cuối mùa thu “ Of Xuân Quỳnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: