Buổi sáng học trò – Early Morning Of A Student

Buổi sáng học trò

Trang sức bằng nụ cười phì nhiêu
Nhẩy bằng chân chim trên giòng suối cạn

Ấy là em trên đường đi buổi sáng
Trăng ở trên môi và gió ở trong hồn

Mái tóc mười lăm trên lá tung tăng
Em ném vào phố phường niềm vui rừng núi

Vẽ lên chiếc xe sơn xanh dáng thuyền trẩy hội
Cho những vườn hoa cần đôi mắt bình yên

Gửi những cung đàn tiếng guốc khua vang
Hẹn đám mây xanh vịn cánh tay tuổi trẻ

Khoác giọng nói tin yêu vào hồn anh đóng cửa
Với biển là tay và sóng cũng là tay

Để anh trở thành hải đảo bị bao vây
Để đáy mắt san hô thèm nước ngọt

Như con dế mèn cánh đau vào buổi sáng
Nhìn theo em uống từng giọt sương hoa

Anh chợt nghe mạch đất đưới chân đI
Anh chợt nhớ trong hồn đôi cánh trắng

(English Version)

Early Morning of a Student

Embellished with a fertile smile,
Leap upon the feet of the bird into the shallow stream,

It’s you, who’s walking down the boulevard in the morning.
The moon is on your lips and the wind is breathing through your soul.

With a fifteen – year-old hair you jump freely in the leaves.
You throw the joy of mountains and forests onto the street.

Draw on a blue chariot in the shape of a carnival boat.
To make flower gardens need fresh eyes.

Send music and sound from wood shoes,
Date the blue cloud keeping the arm of the youth.

Raise your voice faithfully to the closed door of my soul.
The sea is like a hand and the waves are equally within reach.

Let me turn into a closed island,
And the eyes of the coral crave fresh water.

I am like a cricket with painful wings in the morning,
Watching you drink every ounce of dew.

All of a sudden I heard the earth beating beneath my feet.
All of a sudden I remembered in my soul your white wings.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Buổi sáng học trò” Of Nguyên Sa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: