Tương tư chiều – Afternoon Sickness

Tương tư chiều

Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm;
Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối.

Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối;
Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành;
Mây theo chim về dãy núi xa xanh
Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ

Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ
Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em!
Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm.
Với sương lá rụng trên đầu gần gũi,

Thôi đã hết hờn ghen và giận tủi.
(Được giận hờn nhau! Sung sướng bao nhiêu!)
Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều
Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh

Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh
Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,
Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.

Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm!
Gió bao lần từng trận gió thương đi,

  • Mà kỷ niệm, ôi, còn gọi ta chi…

(English Version)

Afternoon Sickness

It’s freezing today, the sun is setting early.
I miss you, my love! I miss you.
Nothing sadder than a quiet afternoon,
When light harmonizes with darkness.

A long breeze was blowing through the tangled grass.
A few patches of the evening lurked on the branches.
The clouds followed the birds towards the remote green mountains.
Each group of people moved smoothly and quietly.

The gray space appears to melt into tears.
Oh, no, it’s over! It’s all gone now!
Oh, no, it’s over! The wind is always dangling from the moon.
With dewdrops on the leaves close to the summit.

Oh! No, I’m no longer jealous and angry.
(It’s too much fun being mad at each other.)
I’m alone and I listen the whole afternoon,
Slowly step into my solitary soul.

I miss your voice; I remember what you look like; I miss your photo.
I miss you; I miss you so much! Hey, my darling!
I remind myself of the old days,
And miss your smiley mouth from a distance.

I miss those eyes of yours staring at me passionately.
How often have the winds of love come?
But why does memory call me all the time?

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Tương tư chiều” Of Xuân Diệu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: