Sóng – The Waves

Sóng

Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh – một phương

Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ

(English Version)

The Waves

Intensely and calmly,
Noisily and quietly,
River can’t figure it out.
Waves find their way to the sea.

Oh! Old wave!
It will be similar afterward.
A yearning for love,
Stimulates in the chest of youthfulness.

Facing the waves, I guess.
I think of you and me,
I think about the great sea,
Where are those waves coming from?

Waves come from the wind.
Where’s the wind coming from?
I have no idea either,
When do we fall in love?

Waves underneath the sea,
Waves on the water.
Oh! The waves remember the shoreline.
Day and night they cannot sleep.
My heart is in your thoughts,
Even in my dream, I am still awake.

Even when I’m on my way north,
Or head south again.
No matter what I think of you.
There is only one place.

Outside on the sea,
A hundred thousand waves,
They all go to the shores,
Though there are plenty of obstacles.

Despite the fact that life is too long,
The years continue to pass.
Although the sea is wide,
Clouds are flying away again.

How can we melt into,
Hundreds of small waves?
In the great sea of ​​love,
Let the waves keep crashing.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Sóng” Of Xuân Quỳnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: