Mưa – The Rain

Mưa

Mưa rơi rơi trên đường,
Mưa rơi suốt canh trường
Mưa rơi ướt phố phường,
Mưa trôi lá trong vườn,
Mưa đang tí tách reo ven tường

Mưa rơi trên sông dài,
Mưa qua khắp non đoài,
Mưa cho thắm hoa đời,
Mưa trôi hết u hoài,
Mưa cho đám lúa non mỉm cười.

Mưa đem tươi vui về cho thắm áo nâu,
Mưa cho nương dâu và khoai sắn lên mau,
Mưa như trút sầu,
Mưa tô lúa đầu,
Mưa rơi qua Bến Hải, Cà Mau.

Mưa rơi trên vai chàng,
Mưa rơi ướt vai nàng.
Mưa rơi khắp thôn làng.
Mưa reo những cung đàn.
Mưa như tiếng ru con dịu dàng.

Mưa yêu bông hoa đời.
Mưa yêu biết bao người.
Mưa không biết hững hờ.
Mưa thương lúa bơ phờ.
Mưa yêu lúa mong mưa từng giờ.

Mưa yêu thương ai nghèo.
Mưa cho lúa ngô nhiều.
Mưa cho hết tiêu điều.
Mưa cho những ai nghèo.
Mưa cho thắm bữa cơm ban chiều.

Mưa rơi phương đông rồi mưa tới phương tây.
Mưa gieo hương xuân về trên những luống cây.
Mưa rơi chốn này.
Mưa cho lúa đầy.
Mưa cho duyên ta càng nồng say.

Mưa không yêu ngang đường.
Mưa không muốn ai buồn.
Mưa yêu nước non này.
Mưa yêu mến dân cày.
Mưa cho lúa ngô hơn gạo đầy.
Mưa còn gieo xuống đời.
Mưa về cho lúa thêm tươi.

(English Version)

The Rain

Rain falls on the road.
Rain falls throughout the night.
Rain pours down the street.
Rain rolls leaves in the garden.
Rain drops onto the wall.

Rain falls on the long stream.
Rain pours upon the mountains.
Rain refreshes the flower of life.
Rain wipes out the pain.
Rain brings a smile to the young rice.

Rain brings joy to brown garments.
Rain helps fields and maize grow rapidly.
Rain is like throwing sorrow away.
Rain paints the new rice season.
Rain falls through Ben Hai, Ca Mau.

Rain falls upon his shoulder.
Rain drenches her shoulder.
Rain falls all over the village.
Rain whistles the melodies.
Rain is like a soothing lullaby.

Rain loves the blossom of life.
Rain cares about so many people.
Rain knows nothing about indifference.
Rain loves listless rice.
Rain loves rice that is waiting for rain every hour.

Rain loves the needy.
Rain produces plenty of rice and corn.
Rain softens the wilderness.
Rain is for the poor.
Rain warms dinner up.

Rain falls from East to West.
Rain sows the fragrance of spring on the beds.
Rain falls on this site.
Rain increases full of rice.
Rain makes our love most passionately.

Rain does not love, indifference.
Rain does not want anyone to be sad.
Rain loves this land.
Rain loves the plowman.
Rain replenishes the rice and corn.
Rain is still sowing in life.
Rain makes the rice freshest.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song ” Mưa” Of Văn Phụng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: