Trường làng tôi – My Village School

Trường làng tôi

Trường làng tôi cây xanh lá vây quanh
Muôn chim hót vang lên êm đềm.
Lên trường tôi, con đê bé xinh xinh
Len qua đám cây xanh nhẹ lướt.

Trường làng tôi hai gian lá đơn sơ Che trên miếng sân vuông mơ màng.
Trường làng tôi không giây phút tôi quên
Nơi sống bao kỷ niệm ngày xanh.

Nơi sống bao mái đầu xanh màu
Đời tươi như bao lá xanh, lá xanh
Theo tháng ngày chiến cuộc lan tràn
Qua xóm thôn nát ngôi trường xưa

Không bóng hình bao trẻ nô đùa,
Cùng nhau vang hát khúc ca vô tư
Mơ đến ngày nước non thanh bình
Trong thôn xóm ấm ngôi trường xưa

Trường làng tôi nay vang tiếng ê a,
Nay in bóng bao em nô đùa
Trường làng tôi không giây phút tôi quên
Dù cách xa muôn trùng trường ơi.

(English Version)

My Village School

My village school is surrounded by greenery.
All birds sing peacefully.
On the way to my school, the dyke is pretty small,
And glides across the lush trees.

My village school has two simple thatched-roof houses.
It is encircled by a romantic square courtyard.
My village school, I will never forget,
Where I live with all those childhood memories.

My village school is the home of many students.
Their lives are every bit as green as the leaves.
One day the war broke out in my village,
And shattered the old school.

There were no longer any children playing.
And singing innocent songs together.
We long for the day when peace will come.
It makes my village and my old school warm.

My village school now resonates with the voice of children,
And the shadow of students playing.
My village school, I’ll always remember,
Even when I am very far away.
Oh! My school!

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Trường Làng Tôi” Of Musician Phạm Trọng Cầu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: