Tình ca – The Country Love Song

Tình ca

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vờI
À à ơi ! Tiếng ru muôn đời.

Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi
Tiếng nước tôi ! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơI

Tôi yêu tiếng ngang trời
Những câu hò giận hờn không nguôi
Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi
Vững tin vào mộng đẹp ngày mai

Một yêu câu hát Truyện Kiều
Lẳng lơ như tiếng sáo diều (ư diều) làng ta
Và yêu cô gái bên nhà
Miệng xinh ăn nói thật thà (à à) có duyên

Tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh
Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình
Nhìn trùng dương hát câu no lành

Đất nước tôi ! Dẫy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn
Đất miền Tây chờ sức người vươn, đất ơi
Đất nước tôi ! Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơI

Tôi yêu những sông trường
Biết ái tình ở dòng sông Hương
Sống no đầy là nhờ Cửu Long
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong

Người yêu thế giới mịt mùng (*)
Cùng tôi ôm ấp ruộng đồng (ừ đồng) Việt Nam
Làm sao chắp cánh chim ngàn
Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng (à hàng) mến nhau

Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo
Mình đồng da sắt không phai mầu

Tấm áo nâu ! Những mẹ quê chỉ biết cần lao
Những trẻ quê bạn với đàn trâu, áo ơI
Tấm áo nâu ! Rướn mình đi từ cõi rừng cao
Dắt dìu nhau vào đến Cà Mâu, áo ơI

Tôi yêu biết bao người
Lý, Lê, Trần… và còn ai nữa
Những anh hùng của thời xa xưa
Những anh hùng của một ngày mai

Vì yêu, yêu nước, yêu nòi
Ngày Xuân tôi hát nên bài (ư bài) tình ca
Ruộng xanh tươi tốt quê nhà
Lòng tôi đã nở như là (ừ là) đóa hoa…

(English Version)

The Country Love Song

I have loved my mother tongue all my life. Oh, People!
My gentle mother sings the distant lullabies.
Hmmm…hmmm… The timeless lullaby.

My language! For four thousand years of joy and sorrow,
We wept and laughed at the uncertain destiny of my nation.
My language! The native language my mother gave me while I was still at the cradle.
Over a thousand years ago it has become the voice of my heart, oh my country!

I love heavenly echoes,
And the songs that are easy to get angry inconsolably.
Yearning for a distant love,
But I still strongly believe in the good dreams of the future.

One is that I love the rhythm of Kiều’s story,
Which is skittish like the flute of a kite in our village.
And I love the girl next door, who talks with integrity and grace.

I love my land, where it goes all the way to the endless blue sea.
The vast fields reach out to the waves of the Pacific Ocean.
They gaze upon the sea and sing songs of peace and prosperity.

My country! The Truong Son chain of mountains is shrouded in the sunset.
The Westland is waiting for human power to get close.
My country! The Northern highland is the region of the sacred fire.
The rice paddies of the South await the monsoon.

I adore long rivers,
Experiencing love on the Huong Giang River.
Enjoy the comfort of life on the Cuu Long River.
The blood of the Red River is red because of expectation.

People love this vast world,
Let’s embrace the rice fields of Việt Nam.
How should all bird wings be connected?
To bring the three South, Center, and North together?

I love the farmers who labor on the edge of deep fields.
They have lived in this poor country for thousands of years.
But they stand firmly on each other’s feet.

The brown cloth! Country mothers only know about hard work.
The children of the countryside befriend the herds of buffalo, oh, the children!
Oh, the brown cloth! They step out of the high forests,
And head to Cà Mau together, oh, the cloth!

The way I love all my people!
Lý, Lê, Trần and everyone else.
The heroes of the past.
The heroes of the future.

Because I love my country and my people.
I sing my campaign love song on the day of spring.
When the fields are fresh and verdant in my home town.
My heart flourishes like a flower.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tình Ca” Of Musician Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: