Bài học đầu cho con – The First Lesson

Bài học đầu cho con

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu.
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều.

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng.
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi

Quê hương mỗi người chỉ một.
Như là chỉ một mẹ thôi.
Quê hương nếu ai không nhớ…

(English Version)

The First Lesson

What is the homeland, Mommy?
I was taught by my teacher to love it.
What is the homeland, Mommy?
Whoever is far away, we shall always remember her.

Homeland is a bunch of sweet starfruits.
I used to climb and pick it up all the time.
The homeland is the path of school.
It was concealed with yellow butterflies on my way back home.

Homeland is a blue kite.
It flew with me growing up above the field.
Homeland is a little ship.
It gently stirred the riverside water.

Homeland is a small bamboo bridge.
The mother walks across the bridge wearing a straw cap.
Homeland is the fragrance of country flowers,
Flying through the summer night’s slumber.

Homeland is the yellow of the pumpkin flowers.
She is the purple rose of the spinach hedge.
She is the red of the ranges of hibiscus.
She is the pure white of the lotus.

Every human being has only one homeland.
Like every one of us has a mother.
Homeland, if we don’t remember…

Đặng Hoàng Lan translated from the poem “Bài học đầu cho con” of Đỗ Trung Quân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: