Buồn – Sadness

Buồn

Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để saỵ
Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui.

Ðôi ta như bước lên đỉnh sầu
Mà đời luôn cao ngất thương đau
Bao lâu ân ái chưa đậm màu
Toàn là cay đắng giết thương yêụ
Tình đôi ta thật buồn như lứa hoa nở muộn
Tình yêu không trọn vẹn buồn mỗi ngày buồn hơn.

(English Version)

Sadness

Sadness is like a glass of wine that none of us can drink.
Sadness is like a glass of empty wine that we no longer have wine to drink.
Sadness is as if we never saw each other again.
Sadness is like being together and not being happy.

The two of us are like climbing to the top of melancholy.
But life is fraught with pain.
How long has it been since our love was no longer passionate?
All are bitterness which destroys love.
Our love is as sad as a flower blossoming behind.
We love incompletely, our sadness grows every day.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Buồn” Of Musician Y Vân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: