Archive | May 31, 2022

Sa mạc tình yêu – The Desert Of Love

Sa mạc tình yêu Tình yêu anh ơi cút bắt trò chơiEm sẽ trốn khi anh đuổi tìmTình sẽ theo thời gian nhạt nhòa phai, xin nhớ cho rằng:Một lần yêu phải trăm lần khổ đau Giọt sương ban sớm lấp lánh trên hoa, nụ hoa anh đàoĐời người con gái chỉ biết khi yêu, […]