Tan tác – Broken

Tan tác

Ta đưa người đi đường về tình chia hai lốI
Nỗi tiếc nhớ khôn nguôi
Tạ từ đêm ấy đêm cuối rồi xa mãi
Biết đến nay đã sang bên nao

Tìm nhau trong cõi mơ
Hồn mình nghe xa vắng ai ca khúc hát năm nào
Ta nhấn phím giao
Đàn buồn thương ta khóc tiếng hát vang trong hồn

Rượu rót chưa uống
Mà hồn đã say khướt
Anh chưa đi khuất sao đã mơ hồ
Chớp mắt bỗng thấy cách xa bến bờ
Bóng dáng xưa khuất chân trời tím

Mộng cũ xanh ngắt mà tình đã tan nát
Đêm khuya hiu hắt ta vẫn trông chờ
Một ngày nào mỏi cánh chim nhớ
Nắng xưa cũ thương chốn xưa chim về

(English Version)

Broken

When I took you away, on the way back our love broke in two,
With an abiding regret. When we said goodbye that night, the last night was gone forever.
Until now I have no idea which port your boat docked.

Find each other in the dream realm,
My soul seems to soar as I listen to the old song.
At the touch of a key.
The piano weeps for us,
The song resonates within our souls.

The wine spilled; it was not yet drunk,
But my soul was intoxicated.
You haven’t gone far out of sight, why is your shadow so vague?
In the blink of an eye, I suddenly see upon the far shore,
Your old silhouette goes beyond the purple horizon.

The old dream is still green, yet our love was shattered.
In the lonesome night, I continue to wait.
One day the wings of the bird are worn out,
Remember the old sunshine, love the ancient place, and the bird will fly home.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tan Tác” Of Musician Lữ Liên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: