Archive | May 30, 2022

Tan tác – Broken

Tan tác Ta đưa người đi đường về tình chia hai lốINỗi tiếc nhớ khôn nguôiTạ từ đêm ấy đêm cuối rồi xa mãiBiết đến nay đã sang bên nao Tìm nhau trong cõi mơHồn mình nghe xa vắng ai ca khúc hát năm nàoTa nhấn phím giaoĐàn buồn thương ta khóc tiếng hát vang […]