Bông hồng cài áo – The Rose Pinned On Clothes

Bông hồng cài áo

Một bông hồng cho em
Một bông hồng cho anh
Và một bông hồng cho những ai
Cho những ai đang còn mẹ
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn

Rủi mai này mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm

Mẹ mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lốI

Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời

Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không?”
“Biết gì ?
“Biết là, biết là con thương mẹ không ?”

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đI

(English Version)

The Rose Pinned On Clothes

A rose for you,
A rose for me,
And a rose for all of you.
For the ones who still have a mother,
Make our souls happiest.

What if my mother dies tomorrow,
Like a flower with no sunlight.
As a child with no smile,
I thought my life would cease to grow,
Like a starless night sky.

Mother, a mother is a gentle stream.
Mother, a mother is a song by Fairys.
She’s the shadow up there.
She is the shining eyes of the moon and stars.
She is the torch in the night when you are lost.

Mother, mother is sweet sugar-cane.
Mother, mother is a bunch of bananas and Areca-nut.
She is the sound of crickets in the nighttime.
She is a warm sun on the field.
She’s a life-giving gift of love.

Then, one afternoon, I returned home and looked at my beloved mother,
Look at her for a long time and say, “Mom, mom, do you know?”
“What shall I know?”
“Do you know, do you know how much I love you?”

The rose has just been pinned onto my clothes.
The rose has just been pinned onto your clothes.
So please,
Stay happy with me.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Bông Hồng Cài Áo” Of Musician Phạm Thế Mỹ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: