Chiếc lá cuối cùng – The Last Leaf

Chiếc lá cuối cùng

Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa

Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói
Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi

Mộng về một đêm xuân sang
Em thì thầm ngày đó thương anh
Thuyền về một đêm trăng thanh
Xây mộng vàng đậu bến sông xanh

Mộng tràn ngập đêm trăng sao
Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh
Rồi một chiều xuân thơ trinh
Cho lòng mình về với dĩ vãng

Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
Đường thênh thang gió lộng một mình ta
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa.

(English Version)

The Last Leaf

The night’s not over yet, how come it’s early in the morning?
A flock of small birds will bring with them next season.
One fall afternoon, when you say goodbye, my heart is cold and sorrowful.
The leaves of the branches vanish leaf by leaf.

On the night of separation, why are you sad, why can’t you say a word?
You whisper that you need to come home.
The sad day continues progressively from afternoon until evening.
When I purse my lips and smile, I feel nostalgic.

In the fantasy of a spring night,
You mumble that day that you love me.
Our boat comes ashore in the moonlight.
Together, we cherish a golden dream along the blue river.

Our dreams are overwhelmed by a starry night.
The stars filled the sky, each shimmering.
Then one pure spring afternoon,
Let our hearts fall into the past.

Are we distant from each other? Why does my heart feel alone?
On the wide, breezy road, it’s just me.
Even though that glass of wine is empty, my heart is still cold.
On the branches, one last leaf had flown away.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Chiếc lá cuối cùng” Of Musician Tuấn Khanh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: