Đêm đông – Winter Night

Đêm đông

Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời

Thời gian như ngừng trong tê tái
Cây trút lá cuốn theo chiều mây
Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu

Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng

Gió nghiêng, chiều say
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây
Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên

Đêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xa
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà

(English Version)

Winter Night

The afternoon has not gone by, but the night has come.
Somehow the bell sounds lazy.
The wings of a flying bird grow weary,
With gray clouds on the path of heaven.

Time seems to stand still in numbness.
The trees cast their leaves toward the clouds.
The rain is falling all over the lonely nostalgia.
The mist is gently flying, oh. Gloomy!

On a winter night, when the warrior looked at his home country, his heart was sorrowful.
One winter night, someone was bewilderedly waiting for her husband by the window.
On a winter night, the poet listened to his soul in love.
On a winter night, the singer glanced in the mirror with her own sadness.

The wind tilted, rendering the afternoon enchanting.
The wind rattles thousands of trees.
The wind hoists the ship from the clouds.
The wind sings of everlasting suffering.
The wind hurts its own feelings.
The wind ceaselessly weeps.

Winter night, oh, I profoundly regret the way home away.
Winter night, I dream about a loving family.
Winter night, I drag my feet wandering everywhere.
Does anybody understand the traveler on a wintertime night without a home?

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Đêm Đông” Of Musician Nguyễn Văn Thương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: