Mười năm yêu em – Ten Years Of Loving You

Mười năm yêu em

Mười năm yêu em ta thấm đời mộng mi
Mười năm yêu em ta thấu tình cuồng si
Mười năm yêu em ta hóa thành chiếc lá
Trôi theo từng cơn lũ của kiếp sống

Tình chưa yên vui bên sóng đời cuồng nộ
Chợt đêm chia phôi ngăn cách một đại dương
Từng đêm gian nan ta ngỡ mình sắp đuối
Nhưng em tình vẫn hát từ bến trời

Ôi ta nhớ mãi những đêm nằm mộng biển
Hồn ta bay trên đôi cánh reo mừng
Giữa cằn cỗi chợt nghe tình xao xuyến
Ngỡ môi em thầm đợi những mùa xuân

Dường như trong ta em có điều tuyệt vọng
Dường như trong em ta vẫn đầy hoài mong
Mười năm yêu em cũng sẽ là mãi mãi
Xin em cùng ta hát để nhớ hoài.

(English Version)

Ten Years Of Loving You

Ten years of loving you, I lived like a fantasy.
Ten years of loving you, I fell insanely in love.
Ten years of loving you, I grew into a leaf,
Floating in the stream of a lifetime.

Love is still unhappy next to the waves of unleashed life.
All of a sudden, on the farewell night, we are divided by an ocean.
Every arduous night, I think I’m going to drown,
But your love always sings out of paradise.

Oh! I remember the nights I dreamt about the sea.
My soul was soaring on joyful wings.
In the wilderness, my heart was suddenly agitated,
At the thought of your lips waiting for the spring.

It appears to me that you have something desperate.
It seems to you that I remain filled with desire.
A decade of love for you will last forever.
Sing with me, so that we may remember each other forever.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Mười Năm Yêu Em” Of Musician Trầm Tử Thiêng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: