Archive | May 20, 2022

Mười năm yêu em – Ten Years Of Loving You

Mười năm yêu em Mười năm yêu em ta thấm đời mộng miMười năm yêu em ta thấu tình cuồng siMười năm yêu em ta hóa thành chiếc láTrôi theo từng cơn lũ của kiếp sống Tình chưa yên vui bên sóng đời cuồng nộChợt đêm chia phôi ngăn cách một đại dươngTừng đêm gian […]