Bến xuân – The Spring Wharf

Bến xuân

Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước
Em đến tôi một lần
Bao lũ chim rừng hợp đàn trên khắp bến xuân
Từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u ú ù u ú…
Cành đào hoen nắng chan hoà
Chim ca thương mến,
Chim ngân xa u ú ù u ú
Hồn mùa ngây ngất trầm vương,

Dìu nhau theo dốc mới nơi ven đồI
Còn thấy chim ghen lời âu yếm
Tới đây chân bước cùng ngập ngừng
Mắt em như dáng thuyền soi nước
Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân.

Sương mênh mông che lấp kín non xanh
Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân
Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca
Cánh nhạn vào mây thiết tha lưu luyến tình vừa qua

Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác Em vắng tôi một chiều
Bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu
Từng đôi chim trong nắng khẽ ru u ú ù u ú

Lệ mùa rơi lá chan hoà!
Chim reo thương nhớ,
Chim ngân xa u ú ù u ú
Hồn mùa ngây ngất về đâu

Người đi theo mưa gió xa muôn trùng
Lần bước phiêu du về bến cũ
Tới đây mây núi đồi chập chùng
Liễu dương tơ tóc vàng trong nắng
Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng nhìn bến xuân

(English Version)

The Spring Wharf

My house is next to the bridge reflected in the water.
You came to me on one occasion.
Bands of wild birds congregate everywhere on the spring dock.
In pairs, the birds soar their white wings and chirping u ú ù u ú…
The peach branches are filled with sunlight.
Birds sing nostalgically,
Their song resounds further away and father u ú ù u ú.
The soul of the season is ecstatic with resonant melodies.

Together we walk alongside the new slope on the hillside,
Look at the birds envying our gentle words.
Come here, our feet together are hesitant.
Your eyes sparkle like a boat reflected in the water,
With clothes hovering in the wind,
Timidly outside the bridge of the spring.

A dense mist concealed the fertile green mountains.
Oh, a light brown veil continues to float along the waves of spring.
The exiles listen to the birds chirping.
The cranes glide high into clouds amorously,
Longing for the old love.

Why is my house still bewildered?
I lost you in the afternoon.
The empty wharf is also adorned with lovely elements.
Each pair of birds chirping softly in the sun u ú ù u.

Tears blend with falling leaves during the season.
Birds sing nostalgically,
Their song resounds further away and father u ú ù u ú.
Where will the spirit of ecstasy of the season take place?


You walk thousands of miles with the wind.
Stopping the adventure, you return to the old wharf.
Come to where the clouds and mountains are enormous.
The small willows are illuminated with golden sunshine.
Leaving behind a life of adventure, the visitor still looks with nostalgia at the quay of spring.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Bến Xuân ” of Văn Cao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: