Cô láng giềng – My Neighbor

Cô láng giềng

Hôm nay trời xuân bao tươi thắm.
Dừng gót phiêu linh về thăm nhà.
Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi.
Tôi đã hình dung nét ai đang cười.

Tôi mơ trời xuân bao tươi thắm.
Đôi mắt trong đen màu hạt huyền,
Làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng,
Xao xuyến nỗi niềm yêu…

Cô láng giềng ơi!
Không biết cô còn nhớ đến tôi.
Giây phút êm đềm ngày xưa kia khi còn ngây thơ.
Cô láng giềng ơi!Tuy cách xa phương trời tôi không hề.
Quên bóng ai bên bờ đường quê,
Đôi mắt đăm đăm chờ tôi về.

Năm xưa khi tôi bước chân ra đi.
Đôi ta cùng đứng bên hàng tường Vi.
Em nói rằng em sẽ chờ đợi tôi.
Đừng nói đến phân ly.

Cô láng giềng ơi!
Nay bóng hoa bên thềm đã thắm rồi.
Chân bước vui bên bờ đường quê.
Em có hay chăng giờ tôi về…

Trước ngõ vào thôn vang tiếng pháo.
Chân bước phân vân lòng ngập ngừng.
Tai lắng nghe tiếng người nói cười xôn xao.
Tôi biết người ta đón em tưng bừng.

Tan mơ trời xuân đôi môi thắm.
Đôi mắt nhung đen màu hạt huyền.
Làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng.
Tan vỡ cuộc tình duyên…

(English Version)

My Neighbor

The weather today is quite pleasant and fresh.
I stop wandering around so I can go home.
As my feet march along the path sprinkled with cherry blossoms,
I can imagine that smiling face of yours.

I dream about the spring sky filled with fresh flowers.
Your eyes are as black as jet,
Your hair blows in the breeze like waves,
Arouse love.

Oh, my neighbor,
I wonder if you remember me any longer.
With the sweet memories of our childhood.
Oh, my neighbor,
Even though we’ve been apart for so long, I’ll never forget,
That shadow of yours on the country road,
With attentive eyes, waiting for my return.

In the old days when I walked away.
We were both standing next to the climbing rose wall.
You promised to wait for me.
Don’t mention a separation.

Oh, my neighbor,
Now the shadow of the rose on the porch has been already fresh.
I joyfully return home along the country road.
Do you know that now I have come back?

The sound of firecrackers resounds in front of the village gate.
My feet falter; my heart hesitates.
Listening to people talking and laughing noisily,
I know people salute you in jubilation.

My dream is shattered in a cool spring sky.
Your eyes are black.
Your hair looks like a cloud blowing in the breeze.
Breaking a love affair…

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Cô Láng Giềng ” Of Musician Hoàng Quý.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: