Xóm đêm – The Neighborhood At Night

Xóm đêm

Đường về canh thâu
Đêm khuya ngõ sâu như không mầu
qua phên vênh có bao mái đầu
Hắt hiu vàng ánh điện câu

Đường dài không bóng
Xa nghe tiếng ai ru mơ màng
Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn.
Có đôi lòng vững chờ mong

Ai chia tay ai đầu xóm vắng im lìm
Ai rung lên tia mắt ngàn câu êm đềm
Mong sao cho duyên nghèo mai nắng gieo thêm
Đẹp kiếp sống thêm

Màn đêm tịch liêu.
Nghe ai thoáng ru câu mến trìu.
Nghe không gian tiếng yêu thương nhiều
Hứa cho đời thôi đìu hiu

Đêm tha hương ai vọng trôn
Đêm cô liêu chinh phụ mong
Đêm bao canh mưa âm thầm
Theo gió về khua cơn mộng
Hẹn mai ánh xuân nồng

Cho nên đêm còn dậy hương
Để dìu bước chân ai trên đường
Để nhìn xóm khuya không buồn
Vì người biết mang tình thương

(English Version)

The Neighborhood At Night

The way home the whole night.
In the darkness, the alley is as profound as it is colorless.
From a thatched roof there are many heads,
Glittering through the yellow light.

The long way with no shadow.
There is someone’s voice lulling dreamily into the distance.
Falling rain blurs the trails.
The couple continues to wait patiently.

Who states farewell to whom in the quiet alley?
Whose eyes are pounding a thousand sweet words?
May the morning sun shine more for the poor couple.
It will make life more beautiful.

On a solitary night.
Hearing somebody sing a loving song,
Hearing in space a great amount of love sounds,
Promise a life free of misery.

The night away from home, who is waiting?
Lonesome night, the warrior’s wife is waiting.
The rain falls calmly into the night.
And follows the wind to awaken dreams.
Tomorrow shall be a warm spring.

Therefore, the night still raises the scent,
And guides someone’s steps along the way.
The neighborhood late at night is no longer sad,
Because we all know how to love one another.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Xóm Đêm” Of Musician Phạm Đình Chương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: