Buồn tàn thu – A Late Autumn’s Sorrow

Buồn tàn thu

Ai lướt đi ngoài sương gió
Không dừng chân đến em bẽ bàng
Ôi vừa thoáng nghe em
mơ ngày bước chân chàng
từ từ xa đường vắng

Ðêm mùa thu chết
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng
Em ngồi đan áo
Lòng buồn vương vấn
Em thương nhớ chàng

Người ơi còn biết em nhớ mong
Tình xưa còn đó xa xôi lòng
Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên
Chim với gió
Bay về chàng quên hết lời thề

Áo đan hết rồi
Cố quên dáng người
Chàng ngày nao tìm đến còn nhớ đêm xưa
Kề má say xưa
Nhưng năm tháng qua dần mùa thu chết bao lần
Thôi tình em đấy như mùa thu chết
rơi theo lá vàng.

(English Version)

A Late Autumn’s Sorrow

Who came through the fog?
Not stop and make me feel uncomfortable?
Oh, just listening for one moment.
I dreamed about your footsteps,
From far away on a deserted road

A dead autumn night,
I listened to the end of the season with golden leaves.
I sat knitting,
My heart endured with sadness.
I yearn for you.

Oh, my darling, do you know I always expect?
The old love is still here, but our hearts are distant.
I asked the birds and the wind to convey my love to you,
They came back, though.
You have forgotten our oath.

Finish knitting,
I tried to forget that shadow of yours,
Those days you came.
Do you remember that night long ago?
We fell in love cheek to cheek,
But as time went on,
Autumn died on several occasions.
Oh, my love feels like dead autumn,
Come and go with the yellowish leaves.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song ” Buồn Tàn Thu” Of Văn Cao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: