Archive | May 9, 2022

Giọt mưa thu – Drops Of Autumn Rain

Giọt mưa thu Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơiTrời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôiNghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thuAi khóc ai than hờ! Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cànhnhư nhủ trời xanhGió ngừng đImưa buồn chicho cõi lòng lâm ly Hồn thu tới nơi đây […]