Archive | May 6, 2022

Ngày xưa hoàng thị. Hoang Thi Of The Old Days

Ngày xưa hoàng thị Em tan trường vềĐường mưa nho nhỏEm tan trường vềĐường mưa nho nhỏÔm nghiêng tập vởTóc dài tà áo vờn bay Em đi dịu dàngBờ vai em nhỏChim non lề đườngNằm im giấu mỏAnh theo Ngọ vềGót giày lặng lẽ đường quê Em tan trường vềAnh theo Ngọ vềChân anh nặng […]