Ngăn cách – Separation

Ngăn cách

Yêu nhau trong cuộc đời, mơ duyên tình dài gắn bó đôi lời.
Ta quen nhau một ngày, thương nhau trọn đời, giữ cho lâu dài.
Khi chia tay lần đầu, duyên chưa đậm mầu cũng đã say nhiều.
Một thời gian quen biết, tình ta tha thiết muôn phần

Nhưng không ai nào ngờ, duyên đang mặn mà bỗng đã chia lìa.
Đêm chia ly lạnh lùng, đưa tay một lần, đến mai không còn.
Đêm nay không còn dài, xin cho vài lời, chớ trách nhau hoài.
Lời từ ly êm ái, để đâu không nói đêm nay…

Từ ngày mai ngăn cách, hết rồi là khi đưa đón.
Có mấy ai không buồn lúc duyên chưa tròn thương mến.
Em lên xe hoa rồi! Biết rằng sầu để một người.
Rượu hồng chẳng được say mà đành lòng nếm chua cay!

Mây sao quên hạn kỳ?
Cho trăng buồn vì nhớ mãi câu thề.
Mây đem mưa trở lại, mưa hay nhiều lời, khiến trăng mỉm cười…
Không! Trăm không ngàn lần, không ai giận hờn nếu đã hay rằng:
“Lòng người như chiếc lá, nằm trong cơn gió vô tình”

(English Version)

Separation

We love one another in life, dream of endless love, and nurture it with our words.
We know each other for one day, we love each other for the rest of our lives; may our love last forever.
When we said farewell for the first time, our love has not yet blossomed, but we were also drunk a lot.
Knowing us for some time, our love has become tremendously passionate.

But no one can expect, our passionate love suddenly falls apart.
The night of farewell will be cold, once unleashed; tomorrow we will no longer be together.
Tonight is not long anymore, please say a few words; don’t blame each other.
The kind goodbyes, why don’t we talk to each other tonight?

From tomorrow we will be far apart, there is no more dating.
Is there no one who is unhappy when love is incomplete?
When you get into the wedding carriage, you have left sadness for a person.
I am not drunk with pink wine, but I must taste the bitterness.

Why does the cloud neglect the appointment?
Making the moon miserable because of forever remembering the oath.
The clouds return the rain back, but the rain is so rambling that the moon has to smile.
No! Not a hundred to a thousand times.
No one can be angry if they found out,
“The human heart is like a leaf in front of the heartless wind”.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Ngăn Cách” Of Musician Y Vân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: