Mai tôi đi – Tomorrow When I Leave

Mai tôi đi

Mai tôi đi, chắc trời giăng mưa lũ Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội
Nhưng chẳng thế nào, thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau

Mai tôi đi, chắc rằng Paris khóc, nhưng lệ rơi sẽ khô theo tháng ngày
Cho dù cách nào, thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau

Mai tôi đi xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ
Đời trăm muôn góc phố, con đường dài thật dài
Thẳng mãi có bao nhiêu, thẳng mãi có bao nhiêu

Mai tôi đi, xin đừng gọi tên, thêm nhiều muộn phiền
Dù môi kêu đắm đuối, hay mặn nồng một trời
Cũng đành lòng xa thôi, cũng đành lòng xa thôi

Mai tôi đi, chắc dòng sông Seine nhớ
nhưng dù sao, nhớ nhung rồi sẽ mờ
Muôn vạn u sầu, rồi cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau.

(English Version)

Tomorrow When I Leave

Tomorrow when I leave, it will definitely rain to flood.
Even if it rains, I will not hasten.
But no matter what happens,
we shall be separated, we shall also be a part.

Tomorrow, when I leave, Paris will probably cry.
But the tears will wither for days and months.
No matter what, we will be apart, we will also be a part.

Tomorrow, when I go, please don’t look any further; please don’t wait.
Life has hundreds of thousands of street corners; it’s a long way to go.
How many straight routes are there? How many straight routes are there?

Tomorrow when I leave, please don’t call my name; there is more trouble.
Even when your lips become enchanted, or filled with passion.
I must leave you too;
I must leave you as well.

Tomorrow, when I go, the Seine will undoubtedly miss.
But regardless, our memories will fade.
Thousand sorrows,
Then we will be apart,
We will also be a part.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Mai tôt đi” Of Musician Anh Bằng, thơ Nguyên Sa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: