Hoài cảm – Sentiment

Hoài cảm

Chiều buồn len lén tâm-tư
Mơ hồ nghe lá thu mưa
Dạt dào tựa những âm xưa
Thiết tha ngân lên lời xưa

Quạnh hiu về thấm không gian
Âm thầm như lấn vào hồn
Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
Sương buồn lắng qua hoàng hôn

Lòng cuồng điên vì nhớ
Ôi! đâu người, đâu ân tình cũ?Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa

Một mùa thu xa vắng
Như mơ hồ về trong đêm tối
Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?

Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
Sương buồn che kín nguồn đời
Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
nhớ nhau muôn đời mà thôi!

Thời gian tựa cánh chim bay,
Qua dần những tháng cùng ngày
Còn đâu mùa cũ êm vui?
Nhớ thương biết bao giờ nguôi?

(English Version)

Sentiment

When a miserable afternoon creeps into my mind,
I hear the sound of rain falling on the autumn leaves in a vague way.
Filled with ancient sounds,
Old words resonate in earnest.

The solitude fills the surrounding space,
As if it were silently intruding upon my soul.
In the afternoon, all of a sudden I remember my old flame,
When the forlorn fog falls to the sunset.

My heart is bursting with desire.
Oh! Where are you? Where is my old love?
Waiting for each other in a dream,
Will we ever see each other again, though?

A distant autumn,
Loosely return to the night of darkness.
That old flame of mine is gone,
Has anyone gone back to the old way?

Oh! My ancient flame! We have waited forever,
When the forlorn fog covers the source of life.
We will go forth together in a distant life,
And remember each other always.

Time flies like the wings of birds.
Gradually, the days have passed.
Where is the sweet joy of ancient times?
I wonder how long my nostalgia will last.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Hoài Cảm” Of Musician Cung Tiến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: