Một chút tình – A Little Love

Một chút tình

Chửa biết tên nàng biết tuổi nàng
Mà sầu trong dạ đã mang mang.
Tình yêu như bóng trăng hiu quạnh,
Lạnh lẽo đêm trường dãi gió sương.

Ta chỉ xin em một chút tình
Cho lòng thắm lại với ngày xanh.
Sao em quên cả khi chào đón
Tình ái, chiều xuân đến trước mành?

Rộn rã cười vang một góc lầu,
Ngây thơ em đã biết gì đâu?
Đêm khuya trăng động trong cây lá,
Vò võ ta se mấy đoạn sầu,

Lác đác ngày xuân rụng trước thềm,
Lạnh lùng ta dõi bước chân em,
Âm thầm ấp mối xa xa vọng
Đường thế đâu tìm bóng áo xiêm?

Đợi đến luân hồi sẽ gặp nhau,
Cùng em nhắc lại chuyện xưa sau.
Chờ anh dưới gốc sim già nhé!
Em hái đưa anh đoá mộng đầu.

(English Version)

A Little Love

Having no knowledge of her name or age,
But there was a profound sadness in my heart.
Love is the moonlight of loneliness.
Love is cold at night and vulnerable to the wind and dew.

I merely ask you for a little love,
Turn my heart into a green day.
Why do you forget to even greet me?
The love of spring precedes the curtain?

Laughing noisily into a corner of the floor,
Innocently, what did you know?
Late at night, the moon pulsates across the leaves,
Lonely, I keep so much grief.

Scattered days of spring, fall upon the doorstep,
In colder, I follow your footsteps,
Silently cherishing distant hope,
I know how to find the nuance of your clothes.

Until we are reborn, we shall see each other again,
Together we will reminisce about our past.
Wait for me beneath the old myrtle tree,
You’ll get me the first flower I ever dreamed of.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Một chút tình “ Of Lưu Trọng Lư.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: